Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI, GENEL KOŞULLAR VE SORUMLULUK

Bu şartlar www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesinin kullanım kurallarını düzenlemektedir. Site’yi kullanmadan önce dikkatlice aşağıda bulunan kullanım şartlarını okumanızı tavsiye ederiz. www.teknolojiileuretelim.com web sitesini herhangi bir şekilde kullanan tüm Kullanıcılar bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

www.teknolojiileuretelim.com, KROMBERA İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle kısaca “Krombera” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanan bir hizmettir. Krombera kayıtlı gerçek ve tüzel kişi kullanıcılarını “Kullanıcı”, kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişi kullanıcılarını “Ziyaretçi” olarak tanımlamaktadır. Bu sözleşme hem Üyeler hem de Ziyaretçiler için geçerlidir.

İş bu metin içerisinde bulunan kullanım şartları üzerinde değişiklik yapma yetkisi münhasıran ve dilediğinde Krombera’ ya aittir ve Site’ ye yüklenilmesi şartı ile yüklendiği tarihte değişiklikler geçerlilik kazanacaktır. Kullanıcı ya da Ziyaretçi’ ler Site’ yi kullandıkları anda kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Krombera, Kullanıcı ve Ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini Teknoloji İle Üretelim Platformu’nun süreç yönetiminin gerçekleştirilmesini ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesini sağlamak için saklamaktadır. Kullanıcı ve Ziyaretçi’ lerin kişisel bilgileri üzerinde dilediğince tasarrufta bulunma hakkı olduğundan, Site’ nin kullanımı esnasında kişisel bilgilerinizin değiştirilmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca kişisel verileriniz talep edilmesi halinde yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilmektedir. Kişisel Verilen Korunması Kananunu ilgili 11. Maddesi’ nde sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi almak için Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.

www.teknolojiileuretelim.com kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktadır.

www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesinde paylaştığınız veya gösterdiğiniz tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler Krombera grup şirketleri ve Teknoloji ile Üretelim Platformu’nun kurucu ortakları Lenovo, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft, Arena Bilgisayar, Index Grup, Koyuncu Elektronik ve Penta Teknoloji ile paylaşılabilir, işlenebilir, aktarılabilir. Kullanıcılara verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir. İşlenmekte olan kişisel verilerinize ve KVKK m.11'de sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için www.teknolojiileuretelim.com sitesinde yer alan Aydınlatma Metinlerini ve Krombera Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

www.teknolojiileuretelim.com web sitesinin Kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir. İşbu Kullanım Şartlarındaki bilgiler sadece Kullanıcıları bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. www.teknolojiileuretelim.com 'da yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen size aittir.

Kullanıcılar, www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesinin herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Krombera bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir. Krombera,  www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesinde, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi, malzemeyi ve içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunan Kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

İşbu www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesinde üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta, üçüncü kişilere ait sitelerdeki içerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlememektedir. Ayrıca, bu durum üçüncü kişilerin web sitelerinin içeriğinin doğruluğu ve güvenirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin tarafımızdan onaylandığı anlamı da asla çıkarılmamalıdır.

www.teknolojiileuretelim.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Krombera yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, grup şirketleri, iştirakleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

www.teknolojiileuretelim.com web sitesi kullanıcıları web siteye bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

İşbu Kullanım Koşulları'nın ihlali, Krombera’nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak, www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesi üyeliğinizin sona erdirilmesi ile sonuçlanabilir. www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesinde paylaştığınız her türlü içeriğin Krombera’nın sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesini kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz risklerin tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşulları'nın özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da Krombera’yı bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesine erişimi size sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz.

Krombera, www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesinin kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden www.krombera.com.tr isimli internet sitesi kullanıcıları sorumludur.

Üyeliğiniz aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu size aittir ve üyeliğinizi, kullanıcı adınızı veya diğer üyelik haklarınızı satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, devretmeyeceğinizi ve kullanılmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz. İşverenleri veya müşterileri adına hesap oluşturmak için açık yetkiye sahip olan kişi veya işletmeler hariç olmak üzere, www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesinde kendinizden başka herhangi biri adına hesap oluşturmanızı yasak olduğunu bildiğinizi ve siz de oluşturmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca, www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesine kayıt olurken ve diğer zamanlarda verdiğiniz veya vereceğiniz tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinizi doğru ve gerçek kalmaları için gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul edersiniz.

FİKRİ VE SİNAI HAKLAR

www.teknolojiileuretelim.com web sitesi kullanıcıları Site’ye yükledikleri yahut www.teknolojiileuretelim.com vasıtası ile paylaştıkları içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52’nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesine gönderdiğiniz veya www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesinde paylaştığınız veya gösterdiğiniz tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler (birlikte "İçerik" olarak anılır) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. www.teknolojiileuretelim.com kullanıcıları, site içerisindeki içeriklerle bağlantılı görüşlerini ‘yorumlar’da yayınlayabilir. Kullanıcıların ilettiği görüşlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir, sorumluluk Krombera’ya yöneltilemez.

www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

Kullanıcıların www.teknolojiileuretelim.com web sitesine doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, Krombera’nın hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır.

Herhangi birinin www.teknolojiileuretelim.com isimli internet sitesine erişimi Krombera olarak istediğimiz zaman herhangi bir nedenle reddetme hakkımız saklıdır.

Kullanıcılar her aşamada üyeliklerini sona erdirme hakkına sahiptir. Gerek Kullanıcı tarafından gerekse de Krombera tarafından hesabın kapatılması durumunda, işbu Kullanım Koşulları'nda size verilen tüm lisansların ve diğer hakların geçerliliği derhal sona erer.

İşbu Kullanım Koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.

Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Platform hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

info@teknolojiileuretelim.com

Bizi Takip Edin
×